CỘNG TÁC VIÊN (CTV)

Quyền lợi của cộng tác viên

 1. Được chọn bán nhiều loại sản phẩm cùng lúc tùy vào nhu cầu 
 2. Hoa hồng: Mỗi đơn hàng thành công, CTV nhận 10% giá trị của đơn hàng.
 3. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản
 4. Ngày thanh toán:  Việt Tử Tế thanh toán vào ngày 10 (chốt doanh số từ ngày 30/31 của tháng trước đến ngày 9)- ngày 20 (chốt doanh số từ ngày 10 đến ngày 19)- ngày 30/31 (chốt doanh số từ ngày 20 đến ngày 29/30) mỗi tháng.
 5. Được trau dồi, học hỏi qua các khóa đào tạo về bán hàng, livestream, tiktok,…mà Việt Tử Tế tổ chức
 6. Khen thưởng: Top 10 cộng tác viên sẽ được vinh danh mỗi (tháng/quý…)
 7. Yêu cầu Việt Tử Tế cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.

Nghĩa vụ của cộng tác viên

 1. Cung cấp thông tin để chúng tôi thiết kế trang bán hàng dành riêng cho bạn. 
 2. Cung cấp mã số thuế hoặc thông tin CMND/CCCD để hỗ trợ việc thanh toán tiền hoa hồng theo đúng luật.
 3. Cộng tác viên trích 10% tổng hoa hồng để Việt Tử Tế nộp thuế theo luật thuế thu nhập cá nhân
 4. Báo cho Việt Tử Tế về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, không bảo đảm chất lượng để hỗ trợ công việc
 5. Không sử dụng thông tin của khách hàng với mục đích riêng tư

VIỆT TỬ TẾ

Quyền hạn của Việt Tử Tế

 1. Yêu cầu cộng tác viên thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, giá cả,  thời hạn và các thỏa thuận khác.
 2. Được phép tạm giữ tiền hoa hồng khi cộng tác viên chưa hoàn thành việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của chúng tôi.
 3. Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình nếu cộng tác viên vi phạm pháp luật hay các điều khoản này.

Nghĩa vụ của Việt Tử Tế

 1. Cung cấp cho cộng tác viên thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc. 
 2. Hoàn thành đơn hàng từ cộng tác viên theo đúng thông tin khách hàng hoặc cộng tác viên cung cấp
 3. Đảm bảo nguồn hàng chất lượng, xuất xứ rõ ràng để cộng tác viên yên tâm bán hàng
 4. Thanh toán tiền hoa hồng đầy đủ và đúng hạn cho cộng tác viên
 5. Sử dụng thông tin mà cộng tác viên cung cấp vào đúng việc