Hướng dẫn mua và thanh toán

Chọn số lượng mua
Click Mua Ngay
Điền đầy đủ chính xác thông tin
Chọn phương thức thanh toán

Khách chọn chuyển khoản Ngân Hàng

Copy stk và chuyển khoản, nội dung chuyển khoản là MÃ ĐƠN HÀNG

Dành cho khách chọn thanh toán momo

Bước 1: Nhớ mã đơn hàng và Mở App Momo

Bước 2: Click Open

Bước 3: Ghi mã đơn hàng và chuyển tiền