BẢNG XẾP HẠNG

Cập Nhật Lúc 17h 12/06/2021

Tổng số cộng tác viên: 81

Hướng đến Bắc Giang - san Sẻ yêu Thương

Tổng số ký đã bán: 3056 kg

1

Lê Thị Mai Chi

31.940.000đ đã bán

2

Cao Minh Thắng

9.565.000đ đã bán

3

Phạm Thị Huyền Trang

7.810.000đ đã bán

4

Nguyễn Thị Thanh Thúy

5.140.0000đ đã bán

5

Nguyễn Thị Mỹ

4.425.000đ đã bán

6

Ngô Nhật Chiêu

4.320.000đ đã bán

7

Đinh Tuấn Trung

4.135.000đ đã bán

8

Nguyễn Thị Hồng Sen

3.030.000đ đã bán

9

Bùi Thị Thảo

2.995.000đ đã bán

10

Vũ Thị Quỳnh

2.695.000đ đã bán

11

Tăng Thị Thu Lộc

2.320.000đ đã bán

12

Lan Bùi

1.945.000đ đã bán

13

Phạm Thị Mai My

1.750.000đ đã bán

14

Nguyễn Thị Hoài Tiến

1.520.000đ đã bán

15

Phạm Thanh Hải

1.250.000đ đã bán

16

Phạm Thị Ngọc Linh

1.250.000đ đã bán

17

Nam Mai Văn Tăng

1.020.000đ đã bán

18

Hoàng Thị Thu Hiền

850.000đ đã bán

19

Nguyễn Đức Kiên

510.000đ đã bán

20

Phạm Ngọc Tú

375.000đ đã bán