thumnail-viettute.vn (1)
viettute.vn

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

    VIỆT TỬ TẾ cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng của chúng tôi. Chính sách bảo mật thông tin này mô tả cách VIỆT TỬ TẾ thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng (sau đây gọi chung là “bạn”, “khách hàng”) khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên website của VIỆT TỬ TẾ. Thông báo về chính sách bảo mật này giải đáp cho bạn về:

 • Thông tin về các thông tin cá nhân của bạn mà VIỆT TỬ TẾ thu thập.
 • Mục đích VIỆT TỬ TẾ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
 • Thời gian lưu trữ thông tin.
 • Cách thức VIỆT TỬ TẾ thu thập thông tin cá nhân của bạn.
 • Chia sẻ thông tin cá nhân
 • Quyền và nghĩa vụ của bạn.
 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.
 • Sự đồng ý của bạn.
 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin .
 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin bảo mật.
 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng.
 • Thông tin liên hệ.

1. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN VIETTUTE.VN

    VIỆT TỬ TẾ thu thập các thông tin sau từ khách hàng:

Thông tin cá nhân cơ bản:

 • Họ và tên.
 • Địa chỉ.
 • Số điện thoại.
 • Địa chỉ Email.
 • Số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
 • Mã số thuế.

Thông tin liên quan đến sản phẩm/dịch vụ:

 • Tên sản phẩm/dịch vụ bạn sử dụng.
 • Số lượng sản phẩm/dịch vụ bạn sử dụng.
 • Các phương thức thanh toán được bạn sử dụng.
 • Thời hạn sử dụng sản phẩm/dịch vụ của bạn.

Thông tin cá nhân nhạy cảm:

    VIỆT TỬ TẾ yêu cầu bạn không chia sẻ hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào (ví dụ như nguồn gốc chủng tộc, số an sinh xã hội, quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo, tình trạng sức khỏe, đời tư thông tin sinh trắc học, lý lịch tội phạm, đặc điểm di truyền, dữ liệu vị trí cá nhân,…).

    Nếu bạn gửi hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm cho chúng tôi có nghĩa rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi xử lý và sử dụng thông tin đó theo Chính Sách Bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý, bạn tránh cung cấp thông tin đó. Bạn cũng có thể sử dụng quyền bảo vệ thông tin cá nhân để phản đối, hạn chế xử lý hoặc xóa thông tin cá nhân nhạy cảm này, như mô tả chi tiết ở mục 6.1 dưới đây.

2. Mục đích VIỆT TỬ TẾ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn

2.1 Toàn bộ thông tin cá nhân thu thập được từ khách hàng chỉ được VIỆT TỬ TẾ sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả những mục đích sau đây:

 • Hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng.
 • Giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
 • Cung cấp cho khách hàng các thông tin liên quan đến sản phẩm/dịch vụ trên website của chúng tôi.
 • Xử lý các đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ và thông tin qua website của công ty theo yêu cầu của khách hàng.
 • Gửi thông tin quảng bá về sản phẩm, dịch vụ mới của công ty, thông tin về các sự kiện, chương trình khuyến mãi nếu khách hàng đăng ký nhận email thông báo.
 • Sử dụng các thông tin mà khách hàng cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản của khách hàng, xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của khách hàng.
 • Ngăn chặn và phòng chống gian lận, lừa đảo, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác.
 • Sử dụng cho các mục đích khác không được đề cập ở trên nhưng được quy định rõ trong sản phẩm/dịch vụ VIỆT TỬ TẾ cung cấp hoặc được pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

2.2 Trong trường hợp sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích đã được nêu ở Điều 2.1, VIỆT TỬ TẾ sẽ yêu cầu sự đồng ý của khách hàng trước khi sử dụng.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

    Toàn bộ thông tin cá nhân của khách hàng đều được VIỆT TỬ TẾ cam kết lưu trữ bảo mật trên hệ thống nội bộ của công ty trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ cho các mục đích được nêu ở Điều 2.1 hoặc cho đến khi nhận được yêu cầu hủy bỏ các thông tin đã cung cấp từ phía khách hàng. Để yêu cầu xóa dữ liệu thông tin cá nhân, khách hàng vui lòng gửi mail .

Ngoài ra, VIỆT TỬ TẾ cũng có thể lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng trong một giai đoạn thời gian, ví dụ như khi pháp luật hiện hành yêu cầu.

4. CÁCH THỨC THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA VIETTUTE.VN

    VIỆT TỬ TẾ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng theo các phương thức sau:

 • Khi khách hàng đăng ký tài khoản trên website VIỆT TỬ TẾ hoặc gửi biểu mẫu liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của VIỆT TỬ TẾ.
 • Khi khách hàng đăng ký mua và thanh toán sản phẩm/dịch vụ của VIỆT TỬ TẾ.
 • Khi khách hàng liên hệ với VIỆT TỬ TẾ hoặc tương tác với nhân viên của VIỆT TỬ TẾ thông qua điện thoại, livechat, email, gặp mặt trực tiếp hoặc qua mạng xã hội,…
 • Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của mình cho VIỆT TỬ TẾ vì bất kỳ lý do nào khác như đăng ký dùng thử sản phẩm/dịch vụ,…

5. CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA VIETTUTE.VN

    Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sẽ không tiết lộ nó cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, VIỆT TỬ TẾ có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau:

 • Khi bạn đã đồng ý với các điều khoản trong Điều khoản sử dụng dịch vụ và Chính sách bảo mật của VIỆT TỬ TẾ.
 • Khi VIỆT TỬ TẾ nhận được yêu cầu hợp pháp từ các cơ quan có thẩm quyền để tuân thủ luật pháp, quy định hoặc theo yêu cầu của chính phủ.

6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CÁ NHÂN CUNG CẤP CHO VIỆT TỬ TẾ

6.1 Quyền của bạn đối với thông tin cá nhân của mình

    Bạn có quyền được biết về hoạt động xử lý thông tin cá nhân của mình, trừ khi có quy định khác theo pháp luật. Cụ thể:

 • Bạn có quyền đồng ý, không đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý cho phép xử lý thông tin cá nhân của mình.
 • Bạn có quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.
 • Bạn có quyền xóa hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình.
 • Bạn có quyền yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc xử lý thông tin cá nhân.
 • Bạn có quyền yêu cầu cung cấp cho bản thân thông tin cá nhân của mình.
 • Bạn có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp VIỆT TỬ TẾ có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của mình, bạn có quyền yêu cầu bồi thường đối với thiệt hại thực tế theo quy định của pháp luật. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
 • Ngoài ra còn có các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

6.2 Nghĩa vụ của bạn đối với thông tin cá nhân của mình

 • Bạn cần tuân thủ các quy định pháp luật, quy định và hướng dẫn của VIỆT TỬ TẾ về việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Bạn có nghĩa vụ cung cấp cho VIỆT TỬ TẾ thông tin cá nhân một cách chính xác, đầy đủ, không gây nhầm lẫn và có nghĩa vụ cập nhật thông tin cá nhân này khi có sự sai lệch, không đầy đủ, nhầm lẫn hoặc đã lỗi thời.
 • Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến tính bảo mật thông tin cá nhân, bạn có nghĩa vụ phối hợp với VIỆT TỬ TẾ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba.
 • Trong trường hợp bạn có muốn cung cấp thông tin cá nhân của khác cho VIỆT TỬ TẾ, bạn cần thông báo cho họ về việc này. Điều này nhằm đảm bảo rằng họ đồng ý việc cung cấp thông tin và để họ biết địa chỉ để tìm Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này.
 • Bạn có trách nhiệm tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Hãy chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của mình khi sử dụng dịch vụ của VIỆT TỬ TẾ. Trong trường hợp bạn phát hiện bất kỳ sai sót hoặc nghi ngờ thông tin cá nhân của mình bị xâm phạm, hãy thông báo ngay cho VIỆT TỬ TẾ để có thể xử lý kịp thời.
 • Bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi thông tin, dữ liệu hoặc chấp thuận mà bạn tạo hoặc cung cấp trên mạng. Nếu dữ liệu cá nhân của bạn bị rò rỉ hoặc xâm phạm do lỗi của bạn thì bạn phải tự chịu trách nhiệm.
 • Bạn cần đọc kỹ và cập nhật các quy định, chính sách của VIỆT TỬ TẾ thường xuyên, vì chúng có thể thay đổi theo thời gian. VIỆT TỬ TẾ sẽ thông báo các thay đổi này tới khách hàng hoặc đăng tải trên website cũng như các kênh truyền thông khác.
 • Tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của người khác.
 • Các trách nhiệm, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG CỦA VIETTUTE.VN

 • Thông tin cá nhân của khách hàng được VIỆT TỬ TẾ cam kết bảo mật tối đa theo quy định của VIỆT TỬ TẾ và quy định của pháp luật. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • VIỆT TỬ TẾ cam kết không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay chia sẻ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Để đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn khi truyền dữ liệu, VIỆT TỬ TẾ sử dụng phần mềm Secure Sockets Layer (SSL). Điều này giúp mã hóa thông tin mà bạn nhập vào.
 • Nếu máy chủ lưu trữ thông tin của khách hàng bị tấn công bởi hacker và dẫn đến mất mát dữ liệu, VIỆT TỬ TẾ sẽ chịu trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để tiến hành điều tra và xử lý ngay lập tức. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho khách hàng được biết.
 • Bạn nên bảo quản thiết bị điện tử cẩn thận trong quá trình sử dụng. Đồng thời, khi bạn không sử dụng tài khoản trên website VIỆT TỬ TẾ, hãy khóa, đăng xuất hoặc khỏi tài khoản để bảo vệ thông tin của mình.

8. SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

    Khi bạn sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của VIỆT TỬ TẾ, điều này có nghĩa là bạn đồng ý cho phép VIỆT TỬ TẾ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo những mục đích đã được nêu ở Điều 2.1 (nội dung này có thể thay đổi, cập nhật theo thời gian).

    VIỆT TỬ TẾ cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng của chúng tôi. Chính sách bảo mật thông tin này mô tả cách VIỆT TỬ TẾ thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng (sau đây gọi chung là “bạn”, “khách hàng”) khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên website của VIỆT TỬ TẾ. Thông báo về chính sách bảo mật này giải đáp cho bạn về:

 • Thông tin về các thông tin cá nhân của bạn mà VIỆT TỬ TẾ thu thập.
 • Mục đích VIỆT TỬ TẾ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
 • Thời gian lưu trữ thông tin.
 • Cách thức VIỆT TỬ TẾ thu thập thông tin cá nhân của bạn.
 • Chia sẻ thông tin cá nhân
 • Quyền và nghĩa vụ của bạn.
 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.
 • Sự đồng ý của bạn.
 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin .
 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin bảo mật.
 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng.
 • Thông tin liên hệ.